MIG Rolety biuro

Regulamin

 1. Ceny towarów ustalane są na podstawie obowiązującego w dniu sprzedaży cennika i na podstawie wykonanych przez naszego przedstawiciela pomiarów i ustaleniu szczegółów zamówienia, oraz rodzaju asortymentu i sposób montażu.
 2. Za wynikłe komplikacje nie z naszej winy (np. znaczące utrudnienia w dostępie do miejsca montażu naszego produktu o których nie poinformowano nas podczas pomiaru) nasz monter może naliczyć dodatkową opłatę.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu montażu w przypadku niekorzystnych czynników zewnętrznych, mających wpływ na montaż, a niezależnych od nas tj. np. pogoda.
 4. W przypadku zamówień nietypowych, wycena jest indywidualna.
 5. Płatności za towary i usługi dokonywane są gotówką, chyba że strony wcześniej ustalą inną formę płatności.
 6. Przy zamówieniach przekraczających wartość 7000 zł brutto pobierana jest przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia.
 7. W przypadku zerwania umowy przez Kupującego w trakcie realizacji zamówienia przedpłata nie jest zwracana.
 8. Na zakupione w naszej firmie systemy przesłon okiennych udzielana jest 2 letnia gwarancja.
 9. Naprawy gwarancyjne realizowane są bezpłatnie na terenie Trójmiasta, lub po dostarczeniu nam przez Klienta reklamowanego towaru na koszt własny. W przypadku naprawy poza terenem Trójmiasta zastrzegamy sobie prawo naliczenia opłaty za dojazd do miejsca naprawy, lub odmówienia naprawy w terenie (chodzi o serwis naszych produktów, które wyjechały np. na jachcie, lub kontenerze mieszkalnym poza teren naszego działania).
 10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, to znaczy stawienia się naszego technika w miejscu realizacji, naliczymy opłatę w wysokości 50zł
 11. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania, lub też w przypadku błędów konstrukcyjnych powierzchni do których montowany jest nasz produkt, a mający wpływ na działanie naszego produktu.
 12. W przypadku rolet, plis i żaluzji materiałowych odcienie tkanin mogą nieznacznie się różnić od próbek. Wynika to z faktu, iż wykonane one są z różnych partii produkcyjnych.
 13. W przypadku żaluzji drewnianych i bambusowych odcienie lameli mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wynika to z faktu, iż wykonane są z surowców naturalnych.